Gobas (Ošu 5), Līgatne

SIA “CDzP” apsaimniekošanā esošo māju atjaunošanā veiktās aktivitātes apgūstot ERAF līdzfinansējumu

Būvdarbi tika uzsākti24.09.2012 ., pabeigti 05.01.2014.

Fasādes siltināšana. Mājas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumi neatbilda Latvijas būvnormatīva LBN 002-01 prasībām. Veicot renovāciju fasādes sienas tika siltinātas ar 100mm un logu ailas ar 30mm akmens vati.

Cokola siltināšana. Tika veikta cokola siltināšana ar 50mm ekstrudētām putupolistirola plātnēm līdz lietus apmalei, atjaunojot apmetumu, kā arī tika atjaunota apmale ap ēku, nodrošinot kritumu no ēkas.

Jumta siltināšana. Mājas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumi neatbilda Latvijas būvnormatīva LBN 002-01 prasībām. Jumts tika siltināts 200mm biezumā ar jumta cietajām akmens vates loksnēm un iestrādāts ar bitumena ruļļmateriāla jumta iesegumu divās kārtās.

Lietusūdens stāvvadu nomaiņa. Pēc energoauditora ieteikumiem vienlaicīgi ar jumta siltināšanas darbiem tika nomainīti lietus ūdens novadīšanas sistēma, lai ekspluatācijas laikā nodrošinātu sausas kāpņu telpas.

Veco koka logu nomaiņa. Tika nomainīti kāpņu telpu, pagraba un dzīvokļu nenomainītie logi atbilstoši LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām.

Koplietošanas telpu durvju nomaiņa. Vējtvēru durvis, pagraba un ārdurvis tika nomainītas, lai nodrošinātu LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasības.

Pagraba pārseguma siltināšana. Lai mazinātu ēkas siltuma zudumus caur pirmā stāva grīdu, bija nepieciešams siltināt pagraba griestus, uzklājot tiem izolācijas slāni. Pagraba griesti tika siltināti ar 100mm biezu minerālās vates lamelām.

Cauruļu siltumizolācijas nomaiņa. Ēkas pagrabā izvietotajām apkures caurulēm siltumizolācija vietām ievērojami bija bojāta, vietām novērojami atsegti cauruļu posmi, paaugstinot siltumenerģijas zudumus ēkā. Pēc energoauditora un tehniskās apsekošanas ieteikuma pagrabā tika veikta siltumizolācijas nomaiņa apkures cauruļvadiem un nomainīti bojātie cauruļu posmi. Ēkas apkures sistēmas stāvvadiem tika uzstādīti balansējošie vārsti.

 

Īstenojot augstākminētos pasākumus, saskaņā ar energoaudita pārskatā norādīto plānotais siltuma patēriņa ietaupījums no esošā siltuma patēriņa plānots 38,60 %.